02.07.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного фахівця лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

 «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

СУМСЬКА ФІЛІЯ ДУ “Держґрунтохорона”

Н А К А З

 

02. 07. 2019                         с. Сад                                        № 60

.

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної наукової посади

.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та наукову-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій,

.

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади провідного фахівця лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції.
 2. Встановити вимоги до кандидатів на заміщення вищезазначеної вакантної посади  (додаток 1).
 3. Встановити строк подання документів для участі в конкурсі 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 02 липня до 31 липня 2019 року включно.
 4.  Відповідальному за роботу з кадрами (Кнопік І. Г.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті ДУ «Держгрунтохорона».
 5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

.

В. о. директора                                                                 С. М. Прокопенко

.

.

Додаток 1
до наказу Сумської філії
ДУ «Держгрунтохорона»
02 липня 2019 р. № 60

.

Провідний фахівець
лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції

    Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

    Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції повинен знати: технічні характеристики, конструктивні особливості та оптимальний режим роботи приладів, правила технічної експлуатації лабораторного обладнання та інших приладів, що застосовуються в роботі лабораторії, методи планування ремонтних робіт, основи технологій поточного методу агрохімічних аналізів, нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності ДУ «Держґрунтохорона» та роботи лабораторії.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я директора Сумської філії ДУ «Держґрунтохорона»:

 • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 02 липня до 31 липня 2019 року включно за адресою: вул. Зелена, 2, с-ще. Сад, Сумського району, 42343

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

0542 695 037

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади від 5 серпня 2019 р. № 70

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної наукової посади від 9 серпня 2019 р. № 72