17.02.2020

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства україни

державна установа
«Інститут охорони  ґрунтів України»

 ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

від 17 лютого 2020 року                     с. Агрономічне                            2-К

 

.

Про оголошення конкурсу
на зайняття вакантної посади

 

.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держгрунтохорона» від 17 липня 2018р. №24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держгрунтохорона» та її філій»

 

.

НАКАЗУЮ:

.

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної наукової посади у Вінницькій філії ДУ «Держгрунтохорона»:

Провідний агрохімік лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень (додаток 1)

2. Відповідальній за кадрову роботу Лукіянчук О.В. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ДУ «Держгрунтохорона»

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.

 

Директор                                                                      В. І. ПАСІЧНЯК

 

.

Додаток 1
до наказу Вінницької філії
ДУ «Дежгрунтохорона»
17 лютого 2020р. № 2-К

 

.

На посаду провідного агрохіміка лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень призначають осіб з вищою спеціальною освітою, які мають спеціальність агрохіміка-грунтознавця, агронома, який є висококваліфікованим спеціалістом, здібним правильно організувати роботу.    Проводити науково-дослідну роботу з охорони родючості грунтів.

1. Організовувати та проводити в господарствах роботи по проведенню агрохімічного обстеження ґрунтів згідно методики проведення робіт з агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

2. Приймати участь в розробленні рекомендації по правильному використанню хімізації сільського господарства.

3. Узагальнювати матеріали агрохімічного обстеження та здійснювати авторський нагляд за їх використанням.

4. Готувати результати робіт у належному форматі замовнику, відповідним державним установам та розміщувати їх у спеціалізованому архіві ДУ „Держгрунтохорона” для подальшого зберігання.

5. Проводити методичну роботу, направлену на підвищення продуктивності праці та якості виконуваних робіт.                                      

6. Приймати участь в плануванні робіт лабораторії та веденні поточної звітності.

7. Приймає участь в узагальнені матеріалів науково – дослідних робіт лабораторії та сприяє впровадженню їх у виробництво.

8. Постійно підвищувати свій фаховий рівень і допомагати в цьому молодшим спеціалістам.

9. Дотримуватися визначених керівництвом термінів виконання конкретних завдань.

10. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку філії.

11. Виконувати інші доручення завідувача лабораторії та керівництва філії, що випливають із покладених на нього завдань.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантної посади від 18.03.2020 р. № 3-К

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 02.04.2020 р. № 4-К