ЧЕРКАСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. cherkassy_grunt@ukr.net

З метою раціонального використання засобів хімізації в сільському господарстві в 1965 р. в області створено та функціонує Черкаська зональна агрохімічна лабораторія.

У 1984 р. установу реорганізовано в обласну державну проектно-розвідувальну станцію хімізації сільського господарства, а в 1999 р. — у Черкаський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість».

У 2013 р. центр перейменовано на Черкаську філію державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Основними напрямами діяльності Черкаської філії є:

 • – агрохімічні та агроекологічні дослідження стану родючості ґрунтів Черкаської області за основними параметрами родючості з розробленням агрохімічних картограм, агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, рекомендацій щодо поліпшення якості ґрунтів та удобрення сільськогосподарських культур;
 • – визначення якості мінеральних (твердих, рідких) та органічних добрив, хімічних меліорантів;
 • – екотоксикологічні дослідження ґрунтів, кормів і сільськогосподарської продукції на визначення рівня забруднення залишками пестицидів, важкими металами та радіонуклідами;
 • – проведення ґрунтової та рослинної діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур;
 • – здійснення оперативного контролю за якістю кормів під час заготівлі та повного зоотехнічного аналізу в період їх зберігання;
 • – визначення якості продукції рослинництва;
 • – розроблення індивідуальних проектів на проведення робіт з хімічної меліорації;
 • – створення регіональної програми з охорони і підвищення родючості ґрунтів, реалізація державної та регіональної програм з охорони і підвищення родючості ґрунтів, а також здійснення контролю за їхнім виконанням;
 • – надання консультацій, проведення науково-практичних семінарів з питань агрохімічного забезпечення технологій вирощування сільськогосподарських культур та відтворення родючості ґрунтів;
 • – розроблення і впровадження проектів землеустрою з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь для ефективного ведення господарської діяльності, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого екологічного середовища, поліпшення природних ландшафтів;
 • – надання інформаційних, консультаційних та дорадчих послуг.

Працівниками Черкаської філії ДУ «Держґрунтохорона» є досвідчені спеціалісти. Філія оснащена сучасними приладами та обладнанням, має Сертифікат визначення вимірювальних можливостей від 16.01.2019 № РЯ 0003/19 , виданий ДП «Черкасистандартметрологія».

У складі філії працює відділ проведення агрохімічних, агроекологічних досліджень, охорони ґрунтів та якості продукції, до якого входять лабораторії:

 • - моніторингу та агрохімічної паспортизації земель — виконує роботи з організації відбору зразків ґрунту, розробляє агрохімічні картограми, агрохімічні паспорти поля, земельної ділянки та рекомендації щодо ефективного застосування добрив;

 • - аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції — проводить: виконання аналізу ґрунту на вміст рухомих сполук фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, гумусу, мінерального та органічного азоту, мікроелементів, важких металів, радіонуклідів, на визначення кислотності та гранулометричного складу; дослідження якості органічних і мінеральних добрив, гуматів, хімічних меліорантів; дослідження якості сільськогосподарської продукції та повний зоотехнічний аналіз кормів;

 • - геоінформаційних систем та землевпорядних робіт — здійснює підготовку та ведення інформаційної бази даних; підготовку та ведення бази даних щодо вмісту поживних та забруднюючих речовин у розрізі «ділянка — поле — господарство — район — область»; узагальнення матеріалів з агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; розрахунок середньозважених показників вмісту поживних речовин та мікроелементів; узагальнення матеріалів агрохімічного обстеження ґрунтів області; створення загальної картоснови у розрізі районів; розроблення та виготовлення картографічного матеріалу.

Черкаська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» на замовлення землекористувачів проводить дослідження і забезпечує землекористувачів свідоцтвами про якість продукції рослинництва, кормів для тваринництва, мінеральних і органічних добрив та інших агрохімікатів.

Контакти

Адреса філії: вул. Докучаєва, 15, с. Холоднянське, Смілянський р-н, Черкаська обл., 20731

Телефон: 096-958-06-60

E-mail: cherkasy@iogu.gov.ua

В.о. директора: Мелешко Анна Сергіївна