Моніторинг об'єктів довкілля

Початок досліджень в мережі моніторингових ділянок

Підпунктом 3.4 «Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення», яке затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 51 від 26 лютого 2004 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року № 383/8982) передбачено, що проведення моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення здійснюється шляхом:

«проведення комплексних та спеціальних спостережень на стаціонарних контрольних ділянках за станом ґрунтів з метою вивчення процесів трансформації та міграції біогенних і хімічних речовин у ґрунтах, а також розроблення прогностичних моделей».

В системі моніторингу довкілля ДУ «Держґрунтохорона» здійснює обстеження ґрунтів земель сільськогосподарських угідь у мережі спостережень на моніторингових ділянках, які мають прив’язку до системи географічних координат, і є найбільш характерними об’єктами мережі спостережень.

graph

Полісся

Всього закладено

168 ділянок

Лісостеп

Всього закладено

190 ділянок

Степ

Всього закладено

229 ділянок

на початок досліджень закладено 587 ділянок

Усього по Україні, починаючи з 1974 року закладено 587 моніторингових ділянок, а на сьогодні мережа розширена до 750 штук, які знаходяться у кожній області, де досліджуються ґрунти за агрофізичними, агрохімічними, фізико-хімічними, токсикологічними та радіологічними показниками.

Мережу моніторингових ділянок земель С/Г призначення в Україні

36

кількість моніторингових ділянок в області

Також досліджується рослинна продукція за якісними показниками та на вміст радіонуклідів, важких металів, залишкових кількостей пестицидів.

За останні 5 років фахівці установи відібрали близько 8 тис проб ґрунту та рослинної продукції і виконали майже 120 тис аналізів.

Виконання даного комплексу робіт з моніторингу ґрунтів у мережі спостережень на моніторингових ділянках дозволяє:
  • створити просторово-часову систему спостережень за показниками агроекологічного стану ґрунтів для виявлення тенденцій у змінах їх агрохімічних та екологічних характеристик під впливом господарської діяльності, несприятливих метеорологічних факторів та техногенних екологічних катастроф;
  • сформувати національну базу даних агроекологічного стану ґрунтів земель сільськогосподарського призначення;
  • створювати моделі, що описують зміни показників родючості ґрунтів і якості рослинної продукції, при різних антропогенних навантаженнях та несприятливих метеорологічних факторах;
  • визначати оптимальні та критичні рівні навантажень на агроландшафти та суміжні об’єкти довкілля;
  • здійснювати інформаційне забезпечення органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для прийняття необхідних управлінських рішень в галузі охорони ґрунтів та об’єктів довкілля;
  • приймати оперативні рішення при проведенні робіт у зоні надзвичайних екологічних ситуацій.
ukr