Міжнародна діяльність

«Гармонізація національних стандартів щодо моніторингу стану земель відповідно до вимог ЄС, включаючи розширення списку параметрів (фізичних, хімічних, мікробіологічних) і забезпечення ефективності показників якості ґрунту».

Термін реалізації: 01.05.2008–30.10.2009

Донор: Королівство Нідерландів

Виконавець: Національний інститут охорони здоров’я громадськості та навколишнього середовища Нідерландів

Бенефіціар: Міністерство аграрної політики України

Реципієнт: Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість» (код ЄДРПОУ 25835792)

 • Етапи:

 • 1. Візит голландських спеціалістів до України для остаточного визначення діяльності в рамках проекту та його результатів.
 • 2. Збирання та обробка даних в Україні щодо моніторингу якості ґрунтів.
 • 3. Навчальний візит українських спеціалістів до Нідерландів.
 • 4. Дослідження на конкретному прикладі.
 • 5. Остаточний візит голландських експертів до України.
 • Підбиття підсумків. Остаточний звіт.

Цілі та зміст:Розроблення методології моніторингу якості ґрунту, навчання українських спеціалістів у сфері (а) розроблення програми моніторингу якості ґрунту (із концентрацією уваги на фосфорі та важких металах) для складання карт забруднень та визначення тенденцій змін і (b) аналізу результатів моніторингу та порівняння результатів із стандартами якості довкілля.

Результати: Під час першого візиту до України голландських експертів з моніторингу ґрунтів (26–28 травня 2008 р.) проведено ряд заходів (семінар, засідання круглого столу, робоча зустріч у Чернігівському центрі «Облдержродючість»), у ході яких вони ознайомилися з ґрунтово-кліматичними умовами України, якісним станом ґрунтів та існуючою в Україні системою його контролю. У результаті цих заходів визначено проблеми та актуальні питання якісного стану ґрунтів України, системи їх моніторингу і діяльності головної державної установи «Центрдержродючість».

У рамках другого етапу проекту українські експерти з моніторингу ґрунтів (5 осіб) відвідали Королівство Нідерландів (29 вересня – 2 жовтня 2008 р.), під час якого вони ознайомились з природними умовами Королівства Нідерландів, зокрема ґрунтовими, існуючими ризиками забруднення об’єктів довкілля, системою моніторингу ґрунтів, чинними законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері охорони ґрунтів Нідерландів, інститутами та установами, діяльність яких спрямована на охорону ґрунтів. Проведено навчальний тренінг для українських спеціалістів з питань гармонізації української системи моніторингу якості ґрунтів з вимогами ЄС

Під час третього етапу проекту (19–22 січня 2009 р.) за участю голландських експертів на базі Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів проведено науково-практичний семінар на тему «Удосконалення мережі моніторингу ґрунтів та оцінки ризиків», на якому голландською і українською сторонами зроблено доповіді. Українські експерти ознайомилися з проектом Рамкової Ґрунтової Директиви ЄС та можливими її наслідками для України у разі вступу до Європейського Союзу. Директиву спрямовано на захист та збереження можливостей ґрунтів виконувати природні, економічні, соціальні та культурні функції. Для країн-членів ЄС прийняття цієї Директиви означає вжиття певних заходів, зокрема прийняття нормативно-правових актів, які б приводили у відповідність політику країни із загальною стратегією Спільноти. Також українські експерти ознайомилися з можливими наслідками прийняття Директиви для політики Королівства Нідерландів та масштабами врегулювання існуючих проблем цим документом.

У рамках завершального четвертого етапу проекту голландські експерти мали візит до України (14–17 жовтня 2009 р.).

У державній установі «Центрдержродючість» проведено семінар (16 жовтня) та засідання круглого столу (17 жовтня), на яких підбито підсумки щодо діяльності в рамках проекту та визначено напрями подальшого співробітництва України та Королівства Нідерландів у сфері охорони родючості ґрунтів. Завдяки реалізації цього проекту українські експерти з моніторингу ґрунтів ознайомилися та вивчили сучасні підходи і методи моніторингу якості ґрунтів Королівства Нідерландів, можливі шляхи вирішення проблем щодо забруднення ґрунтів та оцінку їх ризиків. У ході роботи проекту голландськими експертами було зазначено високий рівень системи моніторингу якості ґрунтів в Україні, який здійснює Центрдержродючість, та методики закладання тестових ділянок і відбору зразків. Загалом сучасна мережа моніторингу якості ґрунтів України повністю відповідає майбутній Директиві Європейського парламенту та Ради відносно створення рамок для захисту ґрунтів, що вносить виправлення до Директиви 2004/35/ЄС.

Королівство Нідерландів G2G9/UA/6/1 – Моніторинг якісного стану ґрунтів і рослинного покриву з використанням даних дистанційного зондування землі

Термін реалізації:2011–2012 роки

Донор:Королівство Нідерландів

Виконавець: RIVM Національний інститут охорони здоров’я громадськості і навколишнього середовища

Бенефіціар: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Реципієнт: Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»

Проблема:Визначальною умовою сталого виробництва є наявність родючих ґрунтів. В аграрному секторі економіки використовується 71 % від загальної площі земель України, в тому числі орних – понад 32,4 млн га. Як свідчать результати агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, площа родючих ґрунтів з кожним роком зменшується, а території деградованих, еродованих, забруднених земель, навпаки, – збільшуються.

Проблемі моніторингу стану ґрунтів в Україні не приділяється належної уваги. Організаційно моніторинг ґрунтів в Україні хоч і має ряд позитивних рис, проте він розвивається у відриві від європейського досвіду.

Нині на території України високими темпами поширюється вітрова та водна ерозія, площі й інтенсивність яких не визначаються, і, відповідно, не вживаються заходи для припинення та попередження розвитку таких негативних процесів. В Україні водна ерозія проявляється на площі приблизно 12,5 млн га, що становить 30 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. Такі деградаційні процеси сприяють розвитку опустелювання. Крім того, на більшості сільськогосподарських земель проходить процес переущільнення, особливо в південних районах України. Також відбувається втрата ґрунтом гумусу, що підсилює емісію СО2 в атмосферу. З кожним роком збільшуються площі сільськогосподарських земель з кислою реакцією ґрунтового розчину, які стають непридатними для вирощування ряду сільськогосподарських культур. Також постійно відбувається локальне забруднення ґрунтів важкими металами та шкідливими для здоров’я людини і живих організмів речовинами.

Тому Мінагрополітики заінтересоване в отриманні технічної допомоги від голландської сторони враховуючи її значний досвід у сфері використання геоінформаційних технологій під час моніторингу стану ландшафтного довкілля.

Мета: Ознайомлення з досвідом Королівства Нідерландів у сфері моніторингу стану ландшафтного довкілля із застосуванням дистанційного зондування землі, проведення тренінгів, навчань спеціалістів щодо практичного впровадження досягнень Нідерландів у цій сфері, розроблення поетапного плану дій щодо впровадження дистанційного зондування в системі моніторингу якісного стану ґрунтів і рослинного покриву та гармонізації законодавства України згідно із стандартами ЄС.

Результати: Визначення шляхів удосконалення методики моніторингу стану ландшафтного довкілля в Україні, зокрема, із застосуванням даних дистанційного зондування.

Розроблення плану заходів впровадження дистанційного зондування в сучасні мережі моніторингових ділянок та підвищення оперативності виявлення й ідентифікації деградаційних процесів.

Королівство Нідерландів G2G9/UA/6/2 – Оцінка ризиків забруднення ґрунтової води агрохімікатами (пестициди, добрива) залишених сільськогосподарських складів – відповідно до вимог Директиви ґрунтових вод 2006/118/ЄС та майбутньої Рамкової ґрунтової Директиви.

Термін реалізації: 1,5 року максимум

Донор: Королівство Нідерландів

Виконавець: RIVM Національний інститут охорони здоров’я громадськості і навколишнього середовища

Бенефіціар: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Реципієнт: 1. Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»

2. Інститут гідротехніки і меліорації Національної академії аграрних наук України

 • Етапи:
 • 1. Візит голландських спеціалістів до України для остаточного визначення діяльності в рамках проекту та його результатів.
 • 2. Збирання та обробка даних в Україні щодо моніторингу якості ґрунтів.
 • 3. Навчальний візит українських спеціалістів до Нідерландів.
 • 4. Дослідження на конкретному прикладі.
 • 5. Остаточний візит голландських експертів до України.
 • Підбиття підсумків. Остаточний звіт.

Цілі та зміст:Розроблення методології моніторингу якості ґрунту, навчання українських спеціалістів у сфері (а) розроблення програми моніторингу якості ґрунту (із концентрацією уваги на фосфорі та важких металах) для складання карт забруднень та визначення тенденцій змін і (b) аналізу результатів моніторингу та порівняння результатів із стандартами якості довкілля.

Результати: Під час першого візиту до України голландських експертів з моніторингу ґрунтів (26–28 травня 2008 р.) проведено ряд заходів (семінар, засідання круглого столу, робоча зустріч у Чернігівському центрі «Облдержродючість»), у ході яких вони ознайомилися з ґрунтово-кліматичними умовами України, якісним станом ґрунтів та існуючою в Україні системою його контролю. У результаті цих заходів визначено проблеми та актуальні питання якісного стану ґрунтів України, системи їх моніторингу і діяльності головної державної установи «Центрдержродючість».

У рамках другого етапу проекту українські експерти з моніторингу ґрунтів (5 осіб) відвідали Королівство Нідерландів (29 вересня – 2 жовтня 2008 р.), під час якого вони ознайомились з природними умовами Королівства Нідерландів, зокрема ґрунтовими, існуючими ризиками забруднення об’єктів довкілля, системою моніторингу ґрунтів, чинними законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері охорони ґрунтів Нідерландів, інститутами та установами, діяльність яких спрямована на охорону ґрунтів. Проведено навчальний тренінг для українських спеціалістів з питань гармонізації української системи моніторингу якості ґрунтів з вимогами ЄС

Під час третього етапу проекту (19–22 січня 2009 р.) за участю голландських експертів на базі Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів проведено науково-практичний семінар на тему «Удосконалення мережі моніторингу ґрунтів та оцінки ризиків», на якому голландською і українською сторонами зроблено доповіді. Українські експерти ознайомилися з проектом Рамкової Ґрунтової Директиви ЄС та можливими її наслідками для України у разі вступу до Європейського Союзу. Директиву спрямовано на захист та збереження можливостей ґрунтів виконувати природні, економічні, соціальні та культурні функції. Для країн-членів ЄС прийняття цієї Директиви означає вжиття певних заходів, зокрема прийняття нормативно-правових актів, які б приводили у відповідність політику країни із загальною стратегією Спільноти. Також українські експерти ознайомилися з можливими наслідками прийняття Директиви для політики Королівства Нідерландів та масштабами врегулювання існуючих проблем цим документом.

У рамках завершального четвертого етапу проекту голландські експерти мали візит до України (14–17 жовтня 2009 р.).

У державній установі «Центрдержродючість» проведено семінар (16 жовтня) та засідання круглого столу (17 жовтня), на яких підбито підсумки щодо діяльності в рамках проекту та визначено напрями подальшого співробітництва України та Королівства Нідерландів у сфері охорони родючості ґрунтів. Завдяки реалізації цього проекту українські експерти з моніторингу ґрунтів ознайомилися та вивчили сучасні підходи і методи моніторингу якості ґрунтів Королівства Нідерландів, можливі шляхи вирішення проблем щодо забруднення ґрунтів та оцінку їх ризиків. У ході роботи проекту голландськими експертами було зазначено високий рівень системи моніторингу якості ґрунтів в Україні, який здійснює Центрдержродючість, та методики закладання тестових ділянок і відбору зразків. Загалом сучасна мережа моніторингу якості ґрунтів України повністю відповідає майбутній Директиві Європейського парламенту та Ради відносно створення рамок для захисту ґрунтів, що вносить виправлення до Директиви 2004/35/ЄС.