ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. chernigiv_grunt@ukr.net

Свою діяльність служба охорони ґрунтів Чернігівщини започаткувала 30 липня 1964 р. згідно з рішенням виконкому Чернігівської обласної Ради депутатів трудящих про створення зональної агрохімічної лабораторії при Чернігівській обласній державній сільськогосподарській дослідній станції.

Керівниками установи були:

  • – Бойко Є. І. (1964–1977) — організатор агрохімічної служби області, кандидат сільськогосподарських наук. За його керівництва Чернігівщина вперше одержала ґрунтову карту масштабу 1:200000 і монографічний нарис до неї «Ґрунти Чернігівської області та їх агрономічна характеристика». Автор наукової праці «Агровиробничі особливості ґрунтів Чернігівської області і заходи по підвищенню їх родючості» (1963).

  • – Байда В. І. (1977–1999) — кандидат сільськогосподарських наук. Здійснив велику організаторську роботу зі створення районних агрохімічних лабораторій, пунктів хімізації в господарствах. Після Чорнобильської катастрофи під його керівництвом за короткі терміни було проведено великомасштабне радіологічне обстеження сільськогосподарських угідь області.

  • – Мельник А. І. (1999–2013) — кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник сільського господарства України. Пройшов шлях від ґрунтознавця до директора. Під його керівництвом широко проводили програмування урожаїв, діагностику азотного живлення озимих зернових культур, контроль якості внесення агрохімікатів наземною технікою та авіацією. Результати наукових досліджень відображено в понад 100 наукових працях (самостійно та у співавторстві).

За більше ніж півстоліття, в результаті неодноразової зміни та розширення функцій, зональна агрохімічна лабораторія трансформувалася в Чернігівську філію державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» — єдина в області державна наукова установа з широким спектром агрохімічних досліджень.

Нині Чернігівська філія ДУ «Держґрунтохорона» реалізує свою діяльність у тісній співпраці з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, районними та місцевими органами виконавчої влади й самоврядування, органами земельних ресурсів та екології, охорони навколишнього середовища, науковими установами та ін.

Філія щороку проводить агрохімічне обстеження 90000–100000 га сільськогосподарських угідь, паспортизацію орієнтовно 1500 земельних ділянок, надає довідки про стан родючості ґрунтів, виготовляє картографічні матеріали. Працівники філії виконують значні обсяги наукових робіт, результати яких відображені в публікаціях, численних методичних рекомендаціях, виступах у ЗМІ.

Підтвердженням високої кваліфікації та компетентності фахівців філії є Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 , видане ДП «Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Чернігівська філія ДУ «Держґрунтохорона» потужна досвідченими фахівцями, оснащена сучасними приладами та обладнанням, атестована в ДП «Чернігівстандартметрологія».

Відділ агрохімічних, агроекологічних досліджень та аналітичного забезпечення виконує науково-виробничі програми філії маючи у складі чотири сектори:

  • – моніторингу земель та агрохімічних досліджень — виконує роботи з організації відбору зразків ґрунту, розробляє агрохімічні картограми, агрохімічні паспорти поля, земельної ділянки та рекомендації щодо ефективного застосування добрив;

  • – науково-техніч ної інформації та картографування — виготовляє агрохімічні картограми для замовників, забезпечує створення та функціонування регіональної автоматизованої геоінформаційної системи ведення бази даних про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення; розраховує баланси поживних речовин та гумусу; розробляє еколого-економічні обґрунтування сівозмін у проектах землеустрою; готує матеріали презентаційного, звітного, рекламного характеру; узагальнює результати наукових досліджень;

  • – аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень — проводить дослідження ґрунту на вміст рухомих сполук фосфору, калію, сірки, органічної речовини (гумусу), на визначення суми ввібраних основ, кислотності тощо;

  • – аналітичного забезпечення агроекологічних досліджень та якості продукції — проводить дослідження ґрунту на вміст мінерального та органічного азоту, мікроелементів, важких металів, радіонуклідів, на визначення гранулометричного складу тощо; виконує дослідження якості органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, а також дослідження якості сільськогосподарської продукції та повний зоотехнічний аналіз кормів.

Чернігівська філія ДУ «Держґрунтохорона» на замовлення землекористувачів проводить дослідження якості продукції рослинництва, кормів для тваринництва, мінеральних і органічних добрив та інших агрохімікатів.

Контакти

Адреса філії: вул. Малиновського, 41, м. Чернігів, 14020

Телефон: (0462) 64-29-50; (0462) 69-30-45; (0462) 64-29-72

E-mail: chernihiv@iogu.gov.ua

В.о. директора: Сардак Ігор Петрович