ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. chernivtsy_grunt@ukr.net

Історія державної агрохімічної служби Чернівецької області розпочалася зі створенням у 1964 р. зональної агрохімічної лабораторії як самостійної науково-виробничої установи при обласній сільськогосподарській станції. Визначено напрям діяльності — наукове забезпечення раціонального використання добрив та інших засобів хімізації в сільському господарстві унаслідок проведення польових дослідів з добривами та інших робіт, пов’язаних із використанням агрохімікатів у сільському господарстві.

З підвищенням вимог та вдосконаленням функцій агрохімічної служби зональну агрохімічну лабораторію в 1986 р. реорганізовано в державну проектно-вишукувальну станцію хімізації сільського господарства.

На початку 2000 р. установа змінила назву на Чернівецький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість» — єдиний в області науково-дослідний агрохімічний центр з широким спектром обов’язків.

2013 р. відбулася реорганізація центру в Чернівецьку філію ДУ «Держґрунтохорона», яка ппочала активно працювати в напрямі збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Чернівецька філія оснащена сучасними приладами. Підтвердженням цього є Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 , видане ДП «Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Чернівецька філія займається такими видами робіт:

 • – агрохімічне обстеження ґрунтів, виготовлення паспортів з визначення агрохімічного та еколого-агрохімічного бала оцінки землі;

 • – розрахунок доз добрив залежно від забезпечення ґрунту елементами живлення та величини запланованого врожаю;

 • – оперативне (під час вегетації) визначення потреби рослин в елементах живлення за результатами рослинної та ґрунтової діагностики, коректування доз добрив з метою їх економного використання та отримання максимального врожаю сільськогосподарських культур високої якості;

 • – контроль якості мінеральних, органічних добрив та вапнякових матеріалів за дотриманням встановлених державних стандартів;

 • – проведення органічних та радіолого-токсикологічних досліджень у тепличних ґрунтах з видачею відповідних рекомендацій;

 • – виготовлення проектно-кошторисної документації на вапнування кислих ґрунтів;

 • - контроль якості сільськогосподарської продукції, визначення хімічного складу та поживності кормів;

 • – визначення якості зернових культур (вміст клейковини, білка);

 • – аналіз олійних культур (вміст ерукової кислоти);

 • – сертифікація рослинницької продукції за біологічними та токсикологічними показниками;

 • – дозиметричний контроль сільськогосподарської продукції та об’єктів довкілля;

 • - визначення залишкових кількостей пестицидів, вмісту важких металів, радіонуклідів у ґрунті та продукції рослинництва;

 • – контроль за якістю води (вміст нітратів);

 • – надання консультацій з питань підвищення родючості ґрунтів, раціонального використання мінеральних, органічних добрив та вапнякових матеріалів.

У складі філії працює відділ проведення моніторингу земель, агрохімічних та агроекологічних досліджень, впровадження геоінформаційних систем, землевпорядних робіт та охорони родючості ґрунтів, до якого входять три лабораторії:

 • – проведення моніторингу земель, агрохімічної паспортизації, картографування та оцінки земель — займається агрохімічним обстеженням земель, відбором зразків ґрунту, обробкою агрохімічних даних з розробленням картограм, агрохімічних паспортів поля тощо;

 • – аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції — проводить визначення кількісних показників вмісту у ґрунті елементів живлення рослин, оперативний та повний зоотехнічний аналіз кормів, аналіз якості сільськогосподарської продукції;

 • – впровадження геоінформаційних систем, обробки інформації, експериментальних досліджень, охорони та підвищення родючості ґрунтів і проектної документації — працює над виконанням таких завдань: аналіз матеріалів агрохімічної паспортизації і ведення бази даних;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з хімічної меліорації; здійснення розрахунків балансів гумусу і поживних речовин, потреби мінеральних добрив на запланований урожай; надання консультативних і дорадчих послуг.

Контакти

Адреса філії: вул. Героїв Майдану, 194А, м. Чернівці, 58013

Телефон: (0372) 55-00-28; (050) 914-62-50

E-mail: chernivtsi@iogu.gov.ua; chernivtsy_grunt@ukr.net

Директор: Гунчак Михайло Володимирович