Дніпро

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. roduchist_buh_dp@i.ua

Згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР у 1964 р. створення Дніпропетровської зональної агрохімічної лабораторії було доручено директору Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи академіку Задонцеву А.І. Лабораторію було створено на базі цієї науково-дослідної установи.

У 1969 р. лабораторію передано в управління Мінсільгоспу УРСР.

У 1972 р. збудовано будівлю для лабораторії в с. Дослідне Дніпропетровського району. В основу покладено проект ветеринарної лабораторії, оскільки типовий проект агрохімічних лабораторій, які були споруджені в інших областях, не задовольняв вимоги керівництва області.

У 1973 р. Дніпропетровська зональна агрохімічна лабораторія продовжила роботу в новому приміщенні.

Наукова та практична діяльність Дніпропетровської філії має різноманітну спрямованість:

  • – вдосконалення та обґрунтування оптимальних схем внесення добрив під заплановані врожаї з урахуванням реальної потенційної родючості ґрунтів Дніпропетровської області. Запропоновані фахівцями філії методичні рекомендації визнали й активно застосовують виробники області;

  • – розроблені та впроваджені фахівцями філії методичні заходи для планування внесень мінеральних добрив мають особливе значення щодо застосування фосфорних добрив. Значні теоретичні та практичні розробки в цьому напрямі із залученням факторів потенційної буферної здатності та фосфатного потенціалу ґрунтів дозволяють успішно конкурувати з прогнозуванням і розрахунками приватних лабораторій.

Дуже впливовим фактором у конкурентній спроможності філії є сформована база даних потенційної родючості ґрунтів, яка має розповсюдження на всі землі сільськогосподарського призначення Дніпропетровської області.

Значне практичне значення в роботі філії мають дослідження щодо коригування розподілу агровиробничих та агротехнологічних груп земель сільськогосподарського призначення.

Впровадження результатів ґрунтових досліджень є невід’ємним складником під час розроблення науково-обґрунтованих проектів сівозмін.

Значну роль щодо виробництва сільськогосподарської продукції виробниками відіграли методи контролю якісних показників захисту рослин та мінеральних добрив.

Фахівці філії впровадили низку авторських розробок із застосуванням комп’ютерних технологій під час аналізування сканованих хроматограм та оцифрованих знімків об’єктів досліджень.

Працівники філії здійснюють контроль овочевої та плодово-ягідної продукції.

Впроваджені технології контролю насіннєвого матеріалу за методикою електрофореграм із застосуванням цифрової обробки дозволяють захистити виробника від фальсифікації та спрогнозувати стан майбутніх сходів. Ця методика .

Натепер Дніпропетровська філія є структурою, яка за рівнем впроваджених методів та розробок займає передові позиції і має достатній рівень конкурентної спроможності на ринку лабораторних послуг.

Контакти

Адреса філії: вул. Наукова, 65 А с. Дослідне, Дніпровський район, Дніпропетровська обл., 52071

Телефон: 067-681-85-19 Жученко Сергій Іванович

Директор: Жученко Сергій Іванович