ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. donetsk.gruntohorona@gmail.com

Агрохімічна служба Донеччини, як і інших областей України, бере свій початок у 1964 р., зі створення зональної агрохімічної лабораторії.

Початок був досить важким, трималися виключно на ентузіазмі. Проте всі труднощі було успішно подолано завдяки неабияким організаторським здібностям і фаховій компетенції працівників. Першим приміщенням, де розмістилась агрохімічна лабораторія, була невеличка одноповерхова будівля дослідної станції, зовсім не облаштована для вимог лабораторії.

Після завершення першого туру агрохімічного обстеження ґрунтів завдяки агрохімікам лабораторії розроблено і вперше впроваджено в господарствах області План внесення добрив, який дозволяв на основі виданих господарствам картограм вмісту рухомих форм фосфору, калію і кислотності здійснювати розрахунки внесення органічних і мінеральних добрив під запланований урожай для кожного конкретного поля та культури згідно з нормами.

У 1975 р. було створено радіолого-токсикологічний відділ. Цього ж року в агрохімлабораторії створено ще один виробничий підрозділ — відділ з розробки і виготовлення проектно-кошторисної документації з застосуванням засобів хімізації, що відіграло важливу роль в організації робіт з хімічної меліорації ґрунтів.

У 80-ті роки інтенсивно почала розвиватися хімічна індустрія країни. Значно зросли постачі та застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах.

Після аварії на ЧАЕС у відділі радіолого-токсикологічних досліджень додалося роботи. Завідувач відділу та фахівці з 17 областей України здійснювали радіологічне обстеження забруднених територій довкола ЧАЕС. Зразки ґрунту і рослин, відібрані на Київщині, аналізувала радіологічна група протягом 1986–1988 рр. Також проводили радіологічні дослідження ґрунтів у Донецькій області.

Центр «Облдержродючість» з 1999 до 2013 р. — потужний лабораторний комплекс, забезпечений сучасним хіміко-аналітичним обладнанням та висококваліфікованим персоналом.

Колектив лабораторії моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення проводив агрохімічне обстеження земель, відбір зразків ґрунту, обробку агрохімічних даних, видачу агрохімічних паспортів обстежених ділянок та агрохімічні характеристики ґрунтів.

Лабораторія аналітичного забезпечення ґрунтово-агрохімічних досліджень проводила визначення основних агрохімічних показників ґрунту, мікроелементів та важких металів. На основі цих даних розроблено рекомендації щодо застосування мікродобрив.

Із засобів хімізації сільського господарства в лабораторії проводили аналіз хімічних меліорантів, органічних добрив, сапропелів, торфу і продуктів його переробки для сільського господарства.

За результатами агрохімічного обстеження ґрунтів у центрі розробляли для впровадження технології високоефективного застосування мінеральних добрив, оптимізації їх доз, строків і способів внесення. Над удосконаленням цих питань працювала лабораторія польових досліджень та охорони родючості ґрунтів. Фахівці лабораторії проводили дослідження, метою яких є вивчення ефективності застосування різних форм та доз мінеральних добрив, біопрепаратів та стимуляторів росту рослин.

Сектор радіологічних досліджень забезпечував контроль за вмістом радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, сировині промислових виробництв, продуктах харчування, ґрунтах, воді та будівельних матеріалах.

У центрі було створено сектор науково-технічної інформації та комп’ютерного забезпечення, працівники якого обробляли накопичену інформацію за допомогою сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення, розробленого фахівцями відділу.

Донецький центр «Облдержродючість» був ключовою установою агрохімічної служби області. Високий рівень виконання завдань з агрохімпаспортизації земель сільськогосподарського призначення забезпечували висококваліфіковані працівники і молоді фахівці, які переймали досвід агрохімічної роботи у старших колег.

Після захоплення Донецька сепаратистами установа продовжує свою діяльність у м. Слов’янську. На жаль, через відсутність матеріально-технічної бази та оснащених лабораторій, виконувати всі етапи робіт із дослідження ґрунтів стало неможливим. Однак фахівці філії не піддалися складним життєвим і виробничим умовам: відбір зразків ґрунту для агрохімічного обстеження земель з метою видачі агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки на контрольованій владою України території не припинився, а до їхніх аналітичних досліджень долучилися фахівці інших філій.

Контакти

Телефон: +38(050)-193-89-08

В.о. директора: Фесенко Володимир Петрович