ХЕРСОНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. urozhay_ks@ukr.net

Херсонську зональну агрохімічну лабораторію створено в 1964 р. як самостійну науково-виробничу установу при Українському НДІ зрошуваного землеробства.

Пройшовши тривалий шлях структурних перетворень, у 2013 р. лабораторію реорганізовано в Херсонську філію державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Спектр аналітичних досліджень ґрунтів сільськогосподарського призначення достатньо широкий, до їх переліку входить визначення: органічної речовини, основних макро- та мікроелементів, реакції ґрунтового розчину, катіонно-аніонного складу та сольового режиму ґрунту, рівня забруднення ґрунту та рослинницької продукції, зокрема кормів радіонуклідами та різноманітними токсикантами.

Щорічний обсяг еколого-агрохімічного моніторингу ґрунтів охоплює від 110000 до 450000 га сільськогосподарських угідь області. При цьому, обсяг аналітичних випробувань ґрунту складає 37000–79000 аналізів, дослідження різних видів добрив — 200–350 аналізів, якості сільськогосподарської продукції — 330–520 аналізів, кормів — до 350 аналізів, якості поливної води — 300–360 аналізів. Обсяг сертифікованої рослинницької продукції становить 10000–50000 тонн.

За результатами досліджень розробляють до 3500 агрохімічних паспортів земельних ділянок, до 500 довідок про стан родючості ґрунтів, виготовляють картографічний матеріал на загальну площу 110000–300000 гектарів.

Щороку здійснюють ґрунтову діагностику на загальну площу 20000–25000 га з наданням рекомендацій щодо ефективного та раціонального використання агрохімікатів. Запроваджують новітні системи і технології швидкого відновлення родючості ґрунтів.

У структурі Херсонської філії ДУ «Держґрунтохорона» є два відділи, до складу яких входять лабораторії, а саме:

  • – відділ проведення моніторингу земель, агрохімічних та агроекологічних досліджень — лабораторії;

  • – моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів — безпосередньо здійснює моніторинг земель сільськогосподарського призначення Херсонської області, проводить агрохімічну паспортизацію земель за узагальненими та систематизованими результатами аналітичних досліджень. Розробляє та надає висновки щодо родючості ґрунтів;

  • – аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень — спеціалізується на дослідженні якісного стану ґрунтів та поливної води;

  • – екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції — здійснює радіолого-токсикологічний контроль ґрунтів та рослинницької продукції (зернові, технічні, овочеві та баштанні культури), зокрема кормів. Проводить дослідження якісного складу добрив та меліорантів.

Відділ впровадження геоінформаційних систем, землевпорядних робіт та охорони родючості ґрунтів — лабораторія ГІС, обробки інформації та експериментальних досліджень — постійно здійснює науково-дослідну та просвітницьку роботу, в основу якої покладено висвітлення результатів власних досліджень та актуальних питань природоохоронного спрямування.

Випробувальна лабораторія ґрунтів, добрив та сільськогосподарської продукції Херсонської філії ДУ «Держґрунтохорона» акредитована за системою ДСТУ ISO/IEC 17025 .

Одним із напрямів моніторингових досліджень установи є еколого-агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення, яка забезпечує принципово відмінний підхід до використання земельних ресурсів і базується на науково обґрунтованому вирішенні проблемних питань землеробства, зумовлює якісне забезпечення аграріїв області необхідною інформацією для підвищення ефективності аграрного виробництва.

За понад 55-річний період в межах області проведено 11 завершених турів ґрунтового моніторингу земель сільськогосподарського призначення з видачею еколого-агрохімічних паспортів.

Матеріали моніторингу, які є специфічними та унікальними, відображають динаміку змін якісного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення області в умовах сучасного господарювання в динаміці часу.

За результатами наукових досліджень опубліковано велику кількість наукових статей, методичних вказівок, рекомендацій, збірників тощо.

За результатами моніторингових досліджень підготовлено матеріали до низки регіональних цільових програм: Розвиток сільських територій Херсонської області до 2015 року, Зерно Херсонщини 2010–2015, Програма довгострокового забезпечення агропромислового комплексу Херсонської області мінеральними добривами насамперед вітчизняного виробництва до 2015 року, Програма моніторингу довкілля Херсонської області на 2010–2015 роки, Програма комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Херсонської області на 2013–2015 рр., з підвищення родючості ґрунтів тощо.

Контакти

Адреса філії: вул. Кольцова, 59, м. Херсон, 73034

Телефон: (0552) 37-05-49

E-mail: kherson@iogu.gov.ua

В.о. директора: Мельник Михайло Андрійович