ЗАХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. obl-rod@ukr.net

Започаткована в 1964 р. в Україні агрохімічна служба (зональні агрохімлабораторії) передбачала і виконувала функції з агрохімічного обстеження ґрунтів. У Хмельницькій області було створено агрохімічну лабораторію, яку в 1984 р. реорганізовано в обласну державну проектно-розвідувальну станцію хімізації сільського господарства, а в 1999 р. — у Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість».

З 2013 р. установа має назву Хмельницька філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». У науковій установі працюють висококваліфіковані працівники, які забезпечують якість і точність досліджень. Підтвердженням цього є Свідоцтво про атестацію, яке засвідчує, що вимірювальна лабораторія Хмельницької філії ДУ «Держґрунтохорона» є технічно компетентною під час проведення вимірювань.

Основними напрямами діяльності Хмельницької філії є:

 • – агрохімічні та агроекологічні дослідження стану родючості ґрунтів Хмельницької області за основними параметрами родючості з розробленням агрохімічних картограм, агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, рекомендацій щодо поліпшення якості ґрунтів та удобрення сільськогосподарських культур;

 • – дослідження якості продукції рослинництва;

 • – визначення залишкової кількості пестицидів, важких металів;

 • – проведення ґрунтової та рослинної діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур;

 • – радіологічні дослідження об’єктів довкілля;

 • – дослідження якості кормів;

 • - дослідження якості мінеральних добрив та хімічних меліорантів;

 • – визначення якості органічних, органо-мінеральних добрив і торфу;

 • – розроблення регіональної програми з охорони і підвищення родючості ґрунтів, реалізація державної та регіональної програм з охорони і підвищення родючості ґрунтів, а також здійснення контролю за їхнім виконанням;

 • – надання консультацій, проведення науково-практичних семінарів, круглих столів з питань агрохімічного забезпечення технологій вирощування сільськогосподарських культур і відтворення родючості ґрунтів;

 • – надання інформаційних, консультаційних та дорадчих послуг.

Хмельницька філія ДУ «Держґрунтохорона» оснащена сучасними приладами та обладнанням, атестованим у ДЦ «Украгростандартсертифікація» .

У складі філії працює відділ моніторингу та аналітичного забезпечення еколого-агрохімічних досліджень, до якого входять дві лабораторії: моніторингу паспортизації земель та обробки інформації — виконує роботи з організації відбору зразків ґрунту, розробляє агрохімічні картограми, агрохімічні паспорти поля, земельної ділянки та рекомендації щодо ефективного застосування добрив; аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та якості продукції — здійснює аналіз ґрунту на вміст рухомих сполук фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, гумусу, мінерального та органічного азоту, мікроелементів, важких металів, радіонуклідів, на визначення кислотності та гранулометричного складу; проводить дослідження якості сільськогосподарської продукції та здійснює повний зоотехнічний аналіз кормів.

Багаторічні дослідження дозволили накопичити інформацію про якісний стан ґрунтів окремого поля, ділянки, господарства, району, області в цілому за параметрами родючості ґрунтів, забруднення їх важкими металами, радіонуклідами, пестицидами; простежити динаміку показників у процесі господарювання; прогнозувати зміни на перспективу.

Багаторічні дослідження дозволили накопичити інформацію про якісний стан ґрунтів окремого поля, ділянки, господарства, району, області в цілому за параметрами родючості ґрунтів, забруднення їх важкими металами, радіонуклідами, пестицидами; простежити динаміку показників у процесі господарювання; прогнозувати зміни на перспективу.

Хмельниччина — одна з найбільш аграрно перспективних областей України і її земельні ресурси відіграють провідну роль в економічному потенціалі держави. В умовах сучасного землеробства роль ґрунту та його охорона як основного засобу виробництва зростає, постає важливою матеріальною умовою життя селянина, джерелом добробуту всього народу.

Значне місце в діяльності філії відводиться питанням пропаганди наукових досягнень служби охорони ґрунтів, відтворенню та поліпшенню їх родючості. Співробітники філії висвітлюють наукові досягнення у публікаціях в газетах. Фахівці філії проводять навчання спеціалістів агроформувань, фермерів, орендарів та інших землекористувачів. Тематика статей науковців філії присвячена проблемам моніторингу земель, динаміці агрохімічних властивостей ґрунту та його деградації, що широко представлена у фахових виданнях.

Згідно з Конвенцією ООН про боротьбу з опустелюванням, філія проводить відповідні роботи з розвитку моніторингу навколишнього середовища і досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів в області.

Спеціалісти філії організовують і беруть участь в круглих столах, семінарах, днях поля, де обговорюють проблеми моніторингу ґрунтів та сучасний стан ґрунтів Хмельниччини.

Контакти

Адреса філії: вул. Тімірязєва, 114, м. Кам’янець-Подільський, 32300

Телефон: (03849) 7-40-71

E-mail: khmelnitsky@iogu.gov.ua

Директор: Володимир Іванович Собко