ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. oblderzhrodjuchist@ukr.net

Історія філії

Історія філії розпочалася в 1964 р. зі створення Кіровоградської зональної агрохімічної лабораторії при Кіровоградській обласній державній сільськогосподарській дослідній станції.

Першим керівником став Пальчук Л. М., наступником — Литвиненко В. В., які доклали багато зусиль щодо впровадження польових агрохімічних досліджень, якісного проведення лабораторних вимірювань та співпраці з колгоспами й радгоспами області.

Їхнє відповідальне ставлення до проведення агрохімічних досліджень ґрунтів області, контролю за якістю сільськогосподарської сировини та продукції, кормів, виготовлення проектно-технологічної документації з вапнування кислих ґрунтів та інших робіт, пов’язаних з підвищенням продуктивності сільськогосподарських земель та охороною їх родючості, успадкували фахівці, що працювали під їхнім керівництвом.

За роки свого існування установа пройшла шлях перейменувань, реорганізацій і вдосконалення. З 2013 р. є філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Це єдина в області державна установа, яка здійснює наукові дослідження у сфері охорони ґрунтів і їх родючості.

Філія оснащена сучасними приладами і обладнанням, акредитована в Національному агентстві з акредитації України згідно з вимогами ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006 в галузі фізико-хімічних, радіолого-токсикологічних, спектральних та хроматографічних випробувань харчової сільськогосподарської продукції та сировини, визначення якості органічних та мінеральних добрив.

Щороку фахівці філії виконують понад 150 видів різноманітних досліджень ґрунту, продукції рослинництва, продовольчих товарів і будівельних матеріалів, мінеральних і органічних добрив, пестицидів.

Наукові здобутки філії популяризують на семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях як регіонального, так і державного та міжнародного рівнів. Результати науково-практичної діяльності працівників філії відображені в наукових звітах, статтях, методичних рекомендаціях, брошурах, книгах, буклетах, довідниках тощо. Кіровоградська філія ДУ «Держґрунтохорона» тісно співпрацює з обласними державними і науковими установами, організаціями, сільськогосподарськими підприємствами та проектними організаціями.

Керівництво філії

director

Гульванський Ігор Миколайович

Директор

director

Харченко Марина Юріївна

Головний бухгалтер

Це єдина в області науково-дослідна організація, на яку покладено проведення суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, однієї з головних складових моніторингу грунтів. Крім цього спеціалісти філії проводять наступні роботи:

 • – агрохімічне обстеження ґрунтів, виконують роботи з організації відбору зразків, розробляють агрохімічні картограми, виготовляють паспорти з визначенням агрохімічної та еколого-агрохімічної оцінки землі в балах;

 • – аналіз ґрунту на вміст рухомих сполук фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, гумусу, мінерального та органічного азоту, мікроелементів, важких металів, пестицидів, радіонуклідів, визначення кислотності та гранулометричного складу;

 • – ґрунтову та листову діагностику мінерального живлення;

 • – надання консультацій з питань підвищення родючості ґрунті, оптимізації мінерального живлення рослин та по зменшенню антропогенного впливу на довкілля.

 • – визначення в зерні і зернобобових, олійних культурах та продуктах їх переробки, харчових оліях, макусі та шроті, кормах рослинних, комбікормах, комбікормовій сировині показників якості, пестицидів, мікотоксинів, важких металів і радіологічних показників;

 • – контроль за якістю мінеральних, органічних добрив та вапнякових матеріалів, дотриманням встановлених державних стандартів;

 • – визначення питомої активності будівельних матеріалів;

 • – визначення нітратів в свіжих овочах, фруктах;

 • – контроль якості води (вміст нітратів, сольового складу);

Матеріали досліджень філії можна використовувати для:

 • – встановлення якісної оцінки ґрунтового покриву полів (ділянок) та трансформації їх за низьких значень під залуження та заліснення;

 • – оптимізації структури сільськогосподарських угідь та посівних площ сільськогосподарських культур;

 • – застосування збалансованих, економічно вигідних норм органічних і мінеральних добрив;

 • - докорінного поліпшення ґрунтів;

 • - проведення грошової оцінки земель і встановлення розмірів плати за землю;

 • - розробки інвестиційних проектів, бізнес планів, інноваційних технологій тощо.

Філія надає споживачам: МАТЕРІАЛИ МОНІТОРИНГУ ГРУНТІВ сільськогосподарських угідь; АГРОХІМІЧНИЙ ПАСПОРТ на поле (ділянку); ПРОТОКОЛ випробувань.