ЛУГАНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. luggrunt@ukr.net

Служба охорони ґрунтів Луганщини розпочала діяльність у 1965 р. зі створення зональної агрохімічної лабораторії при Луганській обласній державній сільськогосподарській дослідній станції. Вона розміщувалася в с. Металіст Слов’яносербського району.

За роки діяльності і розширення науково-виробничих функцій зональна агрохімічна лабораторія зазнала не одну реорганізацію. Нині це — Луганська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» і є єдиною в області державною установою з широким спектром функціональних можливостей наукових агрохімічних досліджень.

Луганська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» плідно співпрацює із Луганською облдержадміністрацією, Управлінням агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, Луганським державним аграрним університетом, Луганською державною сільськогосподарською дослідною станцією ННЦ «Інститут землеробства НААН», Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Інститутом агроекології та біотехнології НААН, дорадчими службами.

Основними напрямами діяльності Луганської філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» є:

 • – агрохімічні та агроекологічні дослідження стану родючості ґрунтів Луганської області за основними параметрами родючості з подальшим розробленням агрохімічних картограм, агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, рекомендацій щодо поліпшення якості ґрунтів та удобрення сільськогосподарських культур;

 • – визначення якості мінеральних (твердих, рідких) та органічних добрив, хімічних меліорантів;

 • – екотоксикологічні дослідження ґрунтів, кормів і сільськогосподарської продукції на визначення рівня забруднення залишками пестицидів, важкими металами та радіонуклідами;

 • – проведення ґрунтової та рослинної діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур;

 • – оперативний контроль за якістю кормів під час заготівлі та проведення повного зоотехнічного аналізу в період їх зберігання;

 • – визначення якості продукції рослинництва;

 • – розроблення індивідуальних проектів на проведення робіт з хімічної меліорації;

 • – створення регіональної програми з охорони і підвищення родючості ґрунтів, реалізація державної та регіональної програм з охорони і підвищення родючості ґрунтів, а також здійснення контролю за їхнім виконанням;

 • – надання консультацій, проведення науково-практичних семінарів з питань агрохімічного забезпечення технологій вирощування сільськогосподарських культур та відтворення родючості ґрунтів;

 • – розроблення і впровадження проектів землеустрою з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь для ефективного ведення господарської діяльності, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого екологічного середовища, поліпшення природних ландшафтів;

 • – надання інформаційних, консультаційних та дорадчих послуг.

Виконання науково-виробничої програми філії забезпечує відділ проведення агрохімічних, агроекологічних досліджень, охорони ґрунтів та якості продукції, до складу якого входять лабораторії:

 • – моніторингу та агрохімічної паспортизації земель — виконує роботи з організації відбору зразків ґрунту, розробляє агрохімічні картограми, агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки та рекомендації щодо ефективного застосування добрив;

 • – аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції — виконує аналіз ґрунту на вміст рухомих сполук фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, гумусу, мінерального та органічного азоту, мікроелементів, важких металів, радіонуклідів, визначення кислотності та гранулометричного складу; дослідження якості органічних і мінеральних добрив, гуматів, хімічних меліорантів, а також якості сільськогосподарської продукції; повний зоотехнічний аналіз кормів; розроблення програми використання та охорони земель; складання схем землеустрою; розроблення техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних утворень.

Контакти

Телефон: +38(050)-529-55-04

Т.В.О: Свєтов Костянтин Валерійович