ПІВДЕННИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. odessa.cgp@gmail.com

Далекого 1964 р., тоді ще в Радянському Союзі, засновано єдину державну агрохімічну службу.

Державна агрохімічна служба області розпочалася зі створення цього ж року зональної агрохімічної лабораторії як самостійної науково-виробничої установи при республіканському об’єднанні «Укрсільгоспхімія».

З підвищенням вимог та вдосконаленням функцій агрохімічної служби, в 1986 р. зональну агрохімічну лабораторію було перетворено на державну проектно-вишукувальну станцію хімізації сільського господарства.

У 2000 р. агрохімічну службу перейменовано з Одеської обласної проектно-вишукувальної станції хімізації на Одеський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість» — єдиний в області науково-дослідний агрохімічний центр з широким спектром обов’язків.

У 2013 р. центр перейменовано на Одеську філію державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Філія працює в напрямі збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Одеська філія проводить:

 • – агрохімічне обстеження ґрунтів, виготовлення паспортів з визначенням агрохімічного та еколого-агрохімічного бала оцінки землі;

 • – розрахунок доз добрив залежно від забезпечення ґрунту елементами живлення та величини запланованого врожаю;

 • – оперативне (під час вегетації) визначення потреби рослин в елементах живлення за результатами рослинної та ґрунтової діагностики, коректування доз добрив з метою їх економного використання та отримання максимального врожаю сільськогосподарських культур високої якості;

 • – контроль за якістю мінеральних, органічних добрив та вапнякових матеріалів, дотриманням встановлених державних стандартів;

 • – проведення органічних та агрохімічних досліджень в тепличних ґрунтах з видачею відповідних рекомендацій;

 • – виготовлення проектно-кошторисної документації на гіпсування ґрунтів;

 • – визначення якості зернових культур (вміст клейковини, білка);

 • – аналіз олійних культур (вміст ерукової кислоти, глюкозинолатів, кислотного числа);

 • – визначення залишкових кількостей пестицидів, вмісту важких металів, мікотоксинів, радіонуклідів у ґрунті та продукції рослинництва;

 • – контроль якості води (вміст нітратів, сольового складу).

У складі філії працюють відділ геоінформаційних систем та проектування і відділ науково-аналітичного забезпечення, до яких входять чотири лабораторії:

 • - польових досліджень та землевпорядних робіт — проводить агрохімічне обстеження земель, відбір зразків ґрунту, обробку агрохімічних даних з наступним розробленням картограм, агрохімічних паспортів поля, земельної ділянки та видачею рекомендацій щодо ефективного використання добрив;

 • проектно-технологічної документації — виконує такі роботи: аналіз матеріалів агрохімічної паспортизації і ведення бази даних; виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з хімічної меліорації; здійснення розрахунків балансів гумусу і поживних речовин, потреби мінеральних добрив на запланований урожай; надання консультативних і дорадчих послуг з питань відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

 • масових аналізів — проводить визначення кількісних показників вмісту у ґрунті елементів живлення рослин, фізико-хімічний аналіз показників якості кормів, аналіз якості сільськогосподарської продукції, контроль якості мінеральних та органічних добрив. Щороку фахівці лабораторії виконують приблизно 37000 аналізів, які є вихідною інформацією для виготовлення паспортів полів, картограм, відповідної проектно-кошторисної документації та рекомендацій із застосування мінеральних та органічних добрив;

 • науково-організаційного та методичного забезпечення — забезпечує розроблення та впровадження системи управління Випробувального центру згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та її постійне функціонування. Займається плануванням та організацією калібрування, повірки, атестації засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

Контакти

Адреса філії: вул. Лабораторна, 19, с. Лиманка, Овідіопольський р-н, Одеська обл., 65037

Телефон: (048) 700-08-57; (097) 880-67-75

E-mail: odessa@iogu.gov.ua

Директор: Куліджанов Елгуджа Вахтангович