ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. poltavaptc@ukr.net

Історія створення філії бере початок з 1964 р., коли було створено в Радянському Союзі єдину агрохімічну службу — організовано сітку зональних агрохімічних лабораторій.

Зональна агрохімічна лабораторія складалася з чотирьох виробничих груп: оперативна група з відбору ґрунтових зразків; група з аналізу ґрунтів і добрив; картографічна група; група з аналізу кормів і рослин. Усього в штаті налічувалося 50 працівників.

У 1965 р. проведено обстеження 369000 га сільськогосподарських угідь та виконано 174900 агрохімічних аналізів.

У 1967 р. лабораторія посіла перше місце в Україні з науково-виробничих показників і друге місце (після Ризької ЗАЛ) у СРСР. У 1966 р. побудовано лабораторний корпус.

У 1968 р. було створено нові відділи, оновлено обладнання і устаткування лабораторії. Зросла кількість штатних працівників до 80, оскільки збільшилися обсяги агрохімічних досліджень.

Протягом 1979–1981 рр. було продовжено модернізацію лабораторії, встановлено нове обладнання.

У 1984 р. лабораторію реорганізовано в Полтавську обласну станцію хімізації сільського господарства.

У 80-х роках значно підвищено виробничі показники станції хімізації. У цей період щороку обстежували 386000–447000 га угідь, проводили 120000–137000 агрохімічних аналізів, на основі яких розроблено науково обґрунтовані рекомендації з використання добрив.

У 2000 р. на базі станції хімізації створено Полтавський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість».

Із 1999 р. особливу увагу приділяли комп’ютерному забезпеченню робіт центру «Облдержродючість». За чотири роки закуплено чотири комп’ютери нового покоління, що дало можливість різко зменшити витрати часу і коштів на виготовлення еколого-агрохімічних паспортів і картограм. Закуплено прилади СФ-46 та «Юлія».

Із 2010 р. розпочалося ефективне функціонування наукової установи, стабільний розвиток матеріально-технічної бази, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

У науковій установі працюють висококваліфіковані фахівці, які забезпечують якість і точність досліджень. Підтвердженням цього є Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань, видане ДП «Полтавський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Полтавська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» здійснює:

  • – агрохімічні та агроекологічні дослідження стану родючості ґрунтів Черкаської області за основними параметрами родючості з наступним розробленням агрохімічних картограм, агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, рекомендацій щодо поліпшення якості ґрунтів та удобрення сільськогосподарських культур;

  • – визначення якості мінеральних (твердих, рідких) та органічних добрив, хімічних меліорантів;

  • – ґрунтова та рослинна діагностика мінерального живлення сільськогосподарських культур;

  • – визначення якості продукції рослинництва;

  • – розроблення індивідуальних проектів на проведення робіт з хімічної меліорації;

  • – створення регіональної програми з охорони і підвищення родючості ґрунтів, реалізація державної та регіональної програм з охорони і підвищення родючості ґрунтів, а також здійснення контролю за їхнім виконанням;

  • – розроблення і впровадження проектів землеустрою з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь для ефективного ведення господарської діяльності, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого екологічного середовища, поліпшення природних ландшафтів;

  • – надання інформаційно-консультаційних послуг.

У Полтавській філії ДУ «Держґрунтохорона» працюють досвідчені спеціалісти. Філія оснащена сучасними приладами та обладнанням, атестована в ДЦ «Украгростандартсертифікація». Функціонує відділ моніторингу ґрунтів, агрохімічних та агроекологічних досліджень, до складу якого входять три лабораторії: агрохімічної паспортизації земель — виконує роботи з організації відбору зразків ґрунту; аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень; геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень.

Полтавська філія ДУ «Держґрунтохорона» на замовлення землекористувачів проводить дослідження якості продукції рослинництва, кормів для тваринництва, мінеральних і органічних добрив та інших агрохімікатів.

Завжди цікавими є ознайомлювальні екскурсії та лекції для студентів Полтавської аграрної академії та Полтавського аграрно-економічного коледжу, які регулярно проводяться фахівцями філії.

Контакти

Адреса філії: вул. Дослідна, 14, с-ще Степне, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38744

Телефон: (0532) 55-96-17; (0532) 55-96-02; (0532) 55-98-20; (066) 623-96-71 (Брегеда Сергій Григорович, заступник директора); (095) 249-46-76 (Міненко Олег Валентинович, завідувач відділу)

E-mail: poltawa@iogu.gov.ua

Директор: Коваль Володимир Віталійович