Рівне

Історія Рівненської філії розпочалася в 1964 р., коли було засновано Рівненську зональну агрохімічну лабораторію.

У 1964 р. було створено чотири групи: оперативну групу з відбору ґрунтових зразків, групу з аналізу ґрунтів і добрив, групу з аналізу кормів і рослин, картографічну групу.

З 1967 р. проведено велику організаторську роботу зі створення районних агрохімічних лабораторій, пунктів хімізації в господарствах області. Зокрема було проведено глибокі наукові дослідження з вапнування кислих ґрунтів.

Згідно з Постановою ЦК КПРС від 14 квітня 1981 р. № 197, наказами Укрсільгоспхімії від 4 травня 1981 р. № 39 та Облсільгоспхімії від 28 липня 1981 р. № 70 Рівненську зональну агрохімлабораторію реорганізовано в Рівненську обласну проектно-розвідувальну станцію хімізації сільського господарства зі штатом 83 особи. До її структури входили: відділ агрохімічних досліджень, аналітичний відділ, група аналізу кормів і рослин, група сільськогосподарської радіології, група сільськогосподарської токсикології, обслуговувальний персонал та адміністративний апарат.

Після Чорнобильської катастрофи за короткі терміни проведено масштабне радіологічне обстеження сільськогосподарських угідь області. Широко здійснювали програмування врожаїв, діагностику мінерального живлення сільськогосподарських культур, контроль за якістю застосування агрохімікатів, застосовували ЕОМ для обробки результатів аналізів і виготовлення рекомендацій та ГІС-технології під час проведення агрохімічного обстеження ґрунтів.

З 1998 р. розширено дослідження з використання ГІС-технологій для створення електронних баз даних і цифрових картографічних матеріалів. Проводили наукові дослідження місцевих покладів агроруд і випробування нових видів мінеральних добрив на основі фосфоритів.

У 1999 р. Рівненську обласну проектно-розвідувальну станцію хімізації сільського господарства перетворено на Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість». Не тільки змінено назву служби, але й реформовано відділи, розширено функції, поглиблено наукову спрямованість досліджень. У штаті працювали 72 особи. Функціонували п’ять відділів, з яких чотири виробничі: агрохімічних досліджень, аналітичних досліджень, радіології і токсикології, розробки проектно-кошторисної документації.

У 2011 р. Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції перейменовано на державну установу «Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції», яку в 2012 р. реорганізовано в Рівненську філію державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість».

Сучасну назву Рівненська філія отримала у 2013 р. Філія здійснює науково-технічну політику у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів.

Виконання науково-виробничої програми філії забезпечують три лабораторії:

  • – моніторингу, агрохімічної паспортизації, охорони родючості ґрунті і проектної документації;

  • – аналітичного забезпечення агрохімічних та агроекологічних досліджень і якості продукції;

  • – геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень.

Рівненська філія ДУ «Держґрунтохорона» на замовлення землекористувачів проводить дослідження якості продукції рослинництва, кормів для тваринництва, мінеральних і органічних добрив та інших агрохімікатів.

Контакти