СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. gruntsad@ukr.net

У лютому 1965 р. при Сумській державній сільськогосподарській дослідній станції утворено Сумську зональну агрохімічну лабораторію. У 1968 р. вона стала самостійною науково-виробничою структурою.

За більш ніж півстоліття свого існування установа пройшла декілька етапів реорганізацій та реформувань: Сумська обласна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства (1983), Сумський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції (1999), державна установа «Сумський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції» (2011), Сумська філія державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість» (2013), Сумська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (2013).

Філія здійснює в Сумській області науково-технічну політику у сфері охорони ґрунтів, їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів.

Сумська філія ДУ «Держґрунтохорона» атестована державним підприємством «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Згідно з плановими завданнями Сумська філія щороку проводить агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь на площі 70000–100000 га. Для господарств усіх форм власності виготовляє еколого-агрохімічні паспорти, надає довідки про стан родючості ґрунтів, виготовляє картографічний матеріал. Виконує приблизно 100000 аналізів ґрунту. Визначає якісний склад мінеральних та органічних добрив. Проводить радіологічні та токсикологічні дослідження. Здійснює повний зоотехнічний аналіз кормів. Проводить рослинну і ґрунтову діагностику, за результатами яких надає розрахунки потреби мінеральних добрив та хімічних меліорантів на запланований врожай та рекомендації щодо їх внесення.

Сумська філія ДУ «Держґрунтохорона» плідно співпрацює із Департаментом агропромислового розвитку та Департаментом екології та природних ресурсів Сумської облдержадміністрації, Сумським національним аграрним університетом, Сумським інститутом сільського господарства Північного Сходу та іншими науковими установами регіону, Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області.

Фахівці філії виконують пошуково-дослідну та дорадницьку роботи, в основу яких покладено дослідження та висвітлення актуальних природоохоронних питань охорони та відтворення родючості ґрунтів.

Наукова і сільськогосподарська значущість результатів науково-дослідних та проектно-технологічних робіт, які проводить Сумська філія ДУ «Держґрунтохорона», полягає в тому, що їх використовують фахівці в сільськогосподарському виробництві, а також керівники обласного та районного рівнів під час оцінки сучасного стану родючості ґрунтів, для прийняття управлінських рішень із застосування у виробництві науково обґрунтованих і економічно вигідних методів збереження та підвищення родючості ґрунтів.

Результати наукових досліджень працівників філії відображені в наукових звітах, публікаціях у фахових виданнях, висвітлені на семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях.

До структури Сумської філії входить дві лабораторії і два сектори.

Лабораторія моніторингу та агрохімічної паспортизації земель — проведення агрохімічного обстеження ґрунтів сільськогосподарських угідь області з метою визначення рівня їх родючості, контролю за змінами агрохімічних показників, видачі агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок, агрохімічних картограм та розроблення рекомендацій з раціонального використання добрив.

Лабораторія аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції — агрохімічні аналізи ґрунту, основними з яких є визначення вмісту в ґрунті гумусу, рухомих форм фосфору і калію, легкогідролізованого азоту, сірки, реакції ґрунтового розчину (рН), гідролітичної кислотності, гранулометричного складу та суми ввібраних основ. Також визначають вміст мікроелементів у ґрунтах — бору, молібдену, марганцю, кобальту, міді, цинку та важких металів — кадмію і свинцю. Також в лабораторії виконують дослідження якості органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, якості сільськогосподарської продукції та аналіз кормів.

Контакти

Адреса філії: вул. Зелена, 2, с. Сад, Сумський р-н, Сумська обл., 42343

Телефон: +38(099)-912-20-95

E-mail: sumy@iogu.gov.ua

В.о. директора: Сема Альона Миколаївна