ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. terno_rod@ukr.net

Витоки Тернопільської філії як структурного підрозділу державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» сягають 1964–1965 рр., коли було створено обласну зональну агрохімічну лабораторію.

Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона» атестована в ДП «Укрстандартметрологія» відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005 у сфері фізико-хімічних, хіміко-токсикологічних, радіологічних вимірювань у ґрунтах, сільськогосподарській продукції, воді, агрохімікатах, мінеральних добривах та інших сумішах ґрунтового живлення.

Це єдина наукова установа в області з понад 55-річним досвідом, яка проводить моніторинг ґрунтів за агрохімічними, фізико-хімічними та екотоксикологічними показниками. Визначає екологічну безпеку ґрунту на вміст важких металів, пестицидів, радіонуклідів, нітратів та різних токсикантів.

Метою діяльності Тернопільської філії ДУ «Держґрунтохорона» є здійснення науково-методичного забезпечення та наукової політики у сфері охорони ґрунтів, їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості сільськогосподарської продукції, сировини, агрохімікатів, мінеральних добрив та проведення відповідних наукових досліджень.

У межах своїх повноважень висококваліфіковані фахівці, які забезпечують якість і точність досліджень, надають юридичним та фізичним особам понад 200 видів платних послуг.

ДУ «Держґрунтохорона» єдина установа, яка виготовляє агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки, картограми, які використовують під час регулювання земельних відносин, передбачених Законом України «Про охорону земель».

Обсяги виробництва науково-технічної продукції та надання послуг у 2018 р. склали 2,2 млн грн. Упродовж Х туру агрохімічних обстежень земель сільськогосподарського призначення на обстежених площах відібрано 56000 ґрунтових зразків та проведено 350000 складних лабораторних досліджень на визначення вмісту понад 20 показників якісного стану ґрунтів, сільськогосподарської продукції, води, добрив, різних видів кормів. Розроблено 9190 агрохімпаспортів і виготовлено агрохімкартограм на 535500 га. Виготовлено 35 звітів про ґрунтове дослідження під проект багаторічних насаджень на площі 900 га. Фахівці здійснюють супровід науково-дослідницьких робіт з семи науково-виробничих довгострокових програм щодо моніторингу ґрунтів, рослинності та мінерального живлення ґрунту.

Сьогодні наукова установа підтримує стабільність ведення наукових досліджень, проведення робіт з агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, нових підходів до надання рекомендацій з відтворення та підвищення їх родючості, залишається на передових позиціях серед філій установи. Ефективно взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та суб’єктами сільськогосподарського виробництва. Співпрацює з більш як 10 провідними науковими установами України та держав ближнього зарубіжжя.

У складі Тернопільської філії ДУ «Держґрунтохорона» функціонують п’ять лабораторій, які забезпечують науково-виробничу програму з проведення агрохімічних, агроекологічних досліджень, охорони ґрунтів та якості продукції, а саме:

  • – моніторингу та агрохімічної паспортизації земель — виконує роботи з організації відбору зразків, розробляє агрохімічні картограми, агрохімічні паспорти поля, земельної ділянки;

  • – аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень — проводить аналіз ґрунту на вміст рухомих сполук фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, гумусу, мінерального та органічного азоту, мікроелементів, на визначення кислотності та гранулометричного складу;

  • – екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції — досліджує в ґрунтах та воді вміст важких металів, пестицидів, радіонуклідів, проводить заміри щодо радіологічного забруднення повітря, а також виконує роботи з рослинної діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур;

  • – геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень — надає інформаційні, консультаційні та дорадчі послуги;

  • – землеустрою, картографування та охорони родючості ґрунтів — розробляє регіональні програми з охорони і підвищення родючості ґрунтів, реалізує державну та регіональну програми з охорони і підвищення родючості ґрунтів, здійснює контроль за їхнім виконанням; створює індивідуальні проекти на проведення робіт з хімічної меліорації.

Контакти

Адреса філії: вул. Микулинецька, 22, м. Тернопіль, 46006

Телефон: (0352) 25-29-51; (0352) 25-38-14; (067) 350-27-63 (Назаров Роман Ігорович, в.о. директора); (067) 350-19-84 (Ориник Богдан Іванович, заступник директора)

E-mail: ternopil@iogu.gov.ua, terno_rod@ukr.net

В.о. директора: Назаров Роман Ігорович