ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. ntcgrunt@ukr.net

Історія Волинської філії

Створення агрохімічної служби Волині бере свій початок із 1965 р., коли на базі обласної державної сільськогосподарської дослідної станції було створено зональну агрохімічну лабораторію.

Після завершення першого туру агрохімічного обстеження ґрунтів було розроблено і вперше впроваджено в господарствах області План внесення добрив, який дозволяв здійснювати розрахунки в кожному господарстві для конкретного поля, культури, внесення органічних і мінеральних добрив згідно з нормами під запланований урожай. Це була перша науково обґрунтована система удобрення, яку впроваджували в сільськогосподарське виробництво області.

У 80-ті роки інтенсивно почала розвиватись хімічна індустрія країни. Значно зросли поставки і застосування засобів хімізації у господарствах області.

У 1986 році зональна агрохімічна лабораторія перейменовується у Волинську обласну проектно-розвідувальну станцію хімізації сільського господарства. У цей період в обласному центрі будується ще один лабораторний корпус, розширюються виробничі і лабораторні площі.

Після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року в радіолого-токсикологічному відділі збільшилися обсяги робіт. Фахівці радіологічного відділу брали участь в радіологічному обстеженні забруднених територій довкола ЧАЕС.

Початок 90-х

Протягом 1992–1993 рр. завершено детальне радіологічне обстеження трьох районів, виготовлено картограми щільності забруднення ґрунтів господарств радіонуклідами Sr-90 і Cs-137, упорядковано районні та обласна карти щільності забруднення.

З приходом 90-х років, у результаті глибокої фінансово-економічної кризи, ситуація докорінно змінилась. Суттєво зменшилися обсяги застосування мінеральних та органічних добрив. Понад десять років в землеробстві області спостерігається від’ємний баланс поживних речовин, що призвело до зниження родючості ґрунтів, а отже, і зниження врожайності сільськогосподарських культур.

Нове тисячоліття

У кінці 1999 р. агрохімічна служба змінює назву з Волинської обласної проектно-розвідувальної станції хімізації на Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції. За новим статусом розширено функції, реформовано відділи, до штату залучено науковців.

У 2007 році створюється Випробувальний центр, акредитований у НААУ згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025 , який надалі повторно отримує акредитації та підтверджує .

У 2011 р. Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції перейменовано на державну установу «Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції», а наприкінці 2012 р. реорганізовано у Волинську філію державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість». Змінювались назви та структури агрохімічної служби Волині, але основні напрямки роботи залишались незмінними.

У 2013 р. після реорганізації агрохімічної служби країни Волинську філію державної установи «Центрдержродючість» перейменовано на Волинську філію державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

У середині 2015 р. сформувано нову структуру.

У 2016 р. з метою проведення комплексних мікробіологічних досліджень ґрунту створено як структурний підрозділ Волинській філії лабораторію ґрунтової мікробіології.

Комплексні дослідження мікробіоти ґрунту – це сучасний підхід до вирішення проблем збільшення врожайності сільськогосподарських і плодових культур та декоративних рослин на основі органічного ведення господарства.

Фахівці Волинської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» активно розвивають напрямки міжнародного співробітництва. За останні 10 років колектив філії брав участь у реалізації трьох потужних міжнародних проектів, які дозволили вирішити проблеми утилізації непридатних пестицидів, відновлення мережі осушувальних систем, використання у сільському господарстві відходів різних промислових виробництв.

Керівництво філії

director

Бортнік Андрій Миколайович

Директор

Структура центру набула такого вигляду:

 • – відділ моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації;

 • – відділ якості продукції та радіолого-токсикологічних досліджень;

 • – відділ матеріально-технічного забезпечення.

Волинська Філія ДУ «ДЕРЖҐРУНТОХОРОНА» та надають послуги аграріям та виробництву:

 • – моніторинг ґрунтів : аналіз ґрунту за основними агрохімічними показниками;

 • – контроль якості мінеральних та органічних добрив, а також хімічних меліорантів;

 • – дослідження якості рослин, сільськогосподарської продукції та кормів;

 • - виготовлення агрохімічних паспортів;

 • - звіти про якісний стан ґрунтового покриву, при будівельних, гірничих, видобувних та інших видах робіт, де відбувається порушення ґрунтового покриву;

 • - проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

 • - робочі проєкти землеустрою щодо рекультивації порушених земель;

 • - робочі проєкти щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту.

Співпраця з нами дає змогу:

 • - експортувати продукцію за кордон на більш вигідніших умовах;

 • - встановити наявність поживних речовин в грунті;

 • - оформити орендні відносини згідно чинного законодавства тощо.

Лабораторні дослідження проводяться в акредитованій лабораторії Волинської філії ДУ «Держґрунтохорона» (атестат акредитації НААУ системи якості за ISO/IEC – 17025)