Закарпаття

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. roduchistt@ukr.net

У Закарпатській області з 1964 р. працює колектив фахівців, які виконують низку завдань, пов’язаних із ґрунтово-агрохімічним моніторингом, зокрема відновленням родючості ґрунтів, високоефективним застосуванням добрив, що своєю чергою впливає на підвищення продуктивності землеробства та збереження довкілля.

Починаючи з 1965 р., на Закарпатті розпочато широкомасштабне агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення. Це означало, що кожне поле було детально обстежене з визначенням в орному шарі ґрунту азоту, фосфору, калію, кислотності ґрунтового розчину. У 1970 р. закінчено перший тур ґрунтового обстеження, який засвідчив тодішній стан родючості ґрунтів. З обстежених 396000 га 86 % земель займали кислі ґрунти; майже 94 % земель області були слабозабезпечені сполуками рухомого фосфору. Забезпеченість ґрунтів доступними формами калію була задовільною, тобто майже 66 % площ мали середній і підвищений вміст калію. Середньозважений вміст гумусу був на рівні 2,2 %, що відповідає середньому його вмісту. Результати обстеження сільськогосподарських угідь разом із рекомендаціями щодо внесення добрив надавали фахівцям колгоспів і радгоспів краю.

У 1981 р. згідно з Постановою Ради Міністрів Української РСР № 197 зональні агрохімічні лабораторії реорганізовано в державні обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства. Почався якісно новий період розвитку агрохімічної служби і землеробства загалом. В області було створено сім районних агрохімічних лабораторій, методичне керівництво якими здійснювала обласна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства. Користуючись даними агрохімічного обстеження, картограмами та рекомендаціями наукових установ на кожне поле, під кожну культуру розробляли норми внесення мінеральних та органічних добрив, проводили діагностику посівів, на основі якої здійснювали підживлення рослин. У 1999 р. обласну станцію хімізації реорганізовано в Державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції.

У цей час прийнято Земельний кодекс України, Закони України «Про охорону земель» та «Про державний контроль за використанням і охороною земель». На обласному рівні колектив агрохімічної служби розробив програму Охорона родючості ґрунтів Закарпаття на 2005–2015 роки. Окремо створювали програму хімічної меліорації земель. Відповідні програми прийнято і на районних рівнях.

Використовуючи досвід міжнародних організацій, зокрема ФАО, ISTRO, TORBA, в Україні ухвалено закони щодо вирішення проблем впровадження реальних проектів захисту ґрунтів, ведення моніторингу, виявлення кризових територій. У 2013 р. на базі Державного технологічного центру створено державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» і її обласні філії.

Невеликий колектив Закарпатської філії щороку обстежує понад 50000 га земель області. За останні роки землевласникам видано приблизно 7000 агрохімічних паспортів. Працівниками філії є справжні професіонали. Працівники філії неодноразово удостоювалися численних відзнак та нагород інституту та обласних організацій.

Науковці працюють над проведенням моніторингу ґрунтів і вод Закарпаття; вивчають токсикологічний стан довкілля; працюють над визначенням агровиробничих груп ґрунтів; беруть участь у міжнародних проектах з вивчення стану меліорованих земель. Всі науковці установи є членами Закарпатського осередку ґрунтознавців та агрохіміків України.

За якість і точність досліджень філії видано Свідоцтво про визначення вимірювальних можливостей КП «Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК «Облагростандарт».

Налагоджено тісну співпрацю із Закарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією, Ужгородським національним університетом та іншими науковими установами.

Контакти

Адреса філії: вул. Садова, 1, с. Велика Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90252

Телефон: +38(099)-726-80-43; (03141) 4-11-66

E-mail: zakarpattia@iogu.gov.ua

Директора: Собко Володимир Іванович