ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. zpgrunt@ukr.net

За 55 років свого існування агрохімічна служба області постійно вдосконалювалася. Її витоки пов’язані із прийняттям Постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 липня 1964 р. № 749 «Про організацію агрохімічної служби в сільському господарстві Української РСР», коли було створено мережу зональних агрохімічних лабораторій при обласних сільськогосподарських дослідних станціях.

З метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів агрохімічна служба систематично проводить їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких, що дуже важливо, фіксуються фактичні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їхнього забруднення.

Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються під час передавання земельної ділянки у власність або оренду, зміні власника земельної ділянки або землекористувача, проведення грошової оцінки земель, визначення розмірів плати за користування землею, здійснення контролю за станом родючості ґрунтів.

Згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 08.07.1968 № 470 «Про підпорядкування зональних агрохімічних лабораторій управлінню хімізації сільського господарства МСГ УРСР» їх підпорядкували управлінню хімізації сільського господарства.

Ця служба мала здійснювати агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь, складання агрохімічних картограм, рекомендацій щодо раціонального використання добрив, виготовлення проектно-кошторисної документації на меліоративні роботи, визначення якості основних видів кормів, залишків отруйних речовин у сільськогосподарській продукції, встановлення ступенів забруднення ґрунтів хімікатами.

У 1981 р. зональну агрохімічнау лабораторію перетворено в державну обласну проектно-розвідувальну станцію хімізації сільського господарства. Відбулося суттєве збільшення кількості агрохімічних показників під час обстеження ґрунтів, а також якості сільськогосподарської продукції. Складали щорічні плани використання добрив на полях сівозмін, проекти гіпсування солонцюватих ґрунтів.

Згідно з Указом Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1118 станція проводить суцільну агрохімічну паспортизацію усіх земель сільськогосподарського призначення. Крім визначення агрохімічних показників, проводять дослідження щодо забруднення ґрунтів важкими металами, залишками пестицидів та радіонуклідами.

Наказом Міністерства агропромислового комплексу України від 3 листопада 1999 р. № 339 «Про створення Головної державної інспекції захисту рослин» Запорізьку обласну проектно-дослідну станцію хімізації сільського господарства перейменовано на Запорізький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції. У 2012 р. приєднано до державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість», який у березні 2013 р. перейменовано на державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» і відповідно обласна агрохімічна служба отримала назву — Запорізька філія ДУ «Держґрунтохорона».

Підтвердженням високого професіоналізму фахівців Запорізької філії є Свідоцтво про визначення вимірювальних можливостей, видане КП «Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції» АПК «Облагростандарт». Цей документ засвідчує, що вимірювальна лабораторія Запорізької філії ДУ «Держґрунтохорона» є технічно компетентною та відповідає вимогам ДСТУ ISO 0012:2005.

Контакти

Адреса філії: вул. Дослідна станція, 94, м. Запоріжжя, 69031

Телефон: (099) 236-42-46; (095) 214-35-27

E-mail: zaporizhzhia@iogu.gov.ua

В.о. директора: Циганов Ігор Володимирович