Агрохімічне обстеження ґрунтів

Комплекс наукових досліджень земель сільськогосподарського призначення з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки за показниками родючості та екологічної безпеки ґрунту.

photo1
passport

Етапи проведення агрохімічного обстеження

  • підготовка картографічного матеріалу;

  • відбір зразків ґрунту;

  • агрохімічний аналіз ґрунтових зразків (реакція ґрунтового розчину – рН, гідролітична кислотність, засоленість, сума увібраних основ, гумус, легкогідролізований азот, рухома сірка, рухомі сполуки фосфору, калію, бору, кобальту, марганцю, міді, цинку, молібдену, заліза, кадмію, свинцю та ртуті, уміст залишкових кількостей пестицидів: ДДТ та його метаболіти, 2,4-Д, ГХЦГ, щільність забруднення радіонуклідами: цезій-137 та стронцій-90;

  • складання картограм родючості ґрунту в розрізі полів;

  • розроблення рекомендацій щодо системи заходів підвищення родючості ґрунтів та еколого-безпечного ведення сільськогосподарського виробництва;

  • видача агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки.

Агрохімічний аналіз ґрунту за окремими показниками

ДУ «Держґрунтохорона» проводиться великий спектр досліджень агрофізичних та еколого-агрохімічних показників ґрунту, який налічує більше 70 одиниць.

Основні еколого-агрохімічні показники, які визначаються установою, наведено в пакетах мінімальний, базовий, розширений та комплексний (експерт).
мінімальний базовий розширений Комплекний (експерт)
pH
гідролітична кислотність
сума увібраних основ
гумус
легкогідролізований азот
рухомі сполуки фосфору та калію
бору
кобальту
марганцю
міді
цинку
молібдену
заліза
кадмію
свинцю та ртуті
рухома сірка
ДДТ та його метаболіти
2,4-Д
ГХЦГ
цезій-137 та стронцій-90

Для визначення інших показників родючості та екологічної безпеки ґрунту необхідно звернутися до ДУ «Держґрунтохорона».

Агрохімічні дослідження ґрунтосумішей закритого ґрунту

Під час досліджень проводиться визначення: рН, суми увібраних основ, органічної речовини, вологості, масової частки золи, нітратного та аміачного азоту, рухомих сполук фосфору, калію та натрію, хлоридів, сульфатів, загальної засоленості, карбонатів і гідрокарбонатів, засміченості, гігроскопічної вологи та мікроелементів.

Після проведення досліджень готуються висновки та надаються відповідні рекомендації.