Аналіз якісного складу добрив та агрохімікатів

Одним із найважливіших завдань сьогодення є удосконалення та прискорення темпів розвитку землеробства, перетворення його на високорозвинений сектор економіки агропромислового комплексу. У вирішенні цих завдань велике значення відіграє науково обґрунтоване та кваліфіковане застосування засобів хімізації, насамперед мінеральних добрив.

Застосування органічних і мінеральних добрив – один з найефективніших ресурсних засобів підтримання родючості ґрунтів на оптимальному рівні, а також збільшення врожайності та поліпшення якості сільськогосподарської продукції. Дози та співвідношення добрив повинні відповідати біологічним особливостям культур, враховувати вміст у ґрунтах поживних речовин, повністю компенсувати винос їх урожаєм та забезпечувати до певної міри нагромадження в ґрунті.

Відгон азоту в кормах. Біля апарату Кьєльдаля, 1973 р.

Для забезпечення високої економічної ефективності застосування добрив, необхідно застосовувати якісні добрива. Часто зустрічається інформація про випадки, коли закуплені господарством добрива не дали очікуваного ефекту і причина полягала у невідповідності складу добрив їх характеристикам. Така ж ситуація трапляється і з хімічними меліорантами. Від якості агрохімікатів залежить ефективність їх застосування. Проведення досліджень якісного складу добрив чи меліорантів дозволить визначити відповідність або невідповідність зазначеним характеристикам, а також їх властивості для подальшого використання.

Саме тому якість добрив повинна відповідати затвердженим нормативним документам (ДСТУ, ГОСТам, ТУ тощо).

Проте в більшості агроформувань відсутні складські приміщення для зберігання мінеральних добрив, що приводить до зниження в них вмісту елементів живлення рослин, підвищення вологи, а також невідповідності нормативним вимогам.

photo 2

Основними показниками якості добрив є масова частка елементів живлення та масова частка домішок. Також для характеристики добрив важливе значення мають такі фізико–хімічні, механічні та товарні властивості: гігроскопічність, злежуваність, гранулометричний склад, середній розмір часточок, міцність гранул, однорідність складу сумішей розташування, розсіювання та інші.

Щоб уникнути сумнівів при використанні агрохімікатів, проводять попередні дослідження якісних показників: визначають вид та форму добрива, розчинність у воді, а також здійснюють кількісний аналіз вмісту поживних речовин. Під час проведення досліджень використовують різні методи та нормативні документи, в залежності від виду добрива та форми, в якій знаходиться відповідний елемент.

Визначення фізичних і хімічних показників якості добрив та хімічних меліорантів – одне з найважливіших завдань, зумовлене необхідністю контролю за їх дозами, збереженням рівномірності внесення, для забезпечення ефективності та екологічної безпеки, а також енергозбереження при підготовці та внесенні в ґрунт.

photo 4

Тому дослідження якості агрохімікатів та узагальнення одержаних результатів сприяє правильній орієнтації сільськогосподарських виробників в питаннях раціонального їх застосування.