ДУ «Держґрунтохорона» оголошує про початок Конкурсу дитячих малюнків 2021

Зважаючи на багаточисленні прохання учасників державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» знову оголошує конкурс дитячих малюнків «ЗБЕРЕЖІМО ҐРУНТИ РІДНОЇ УКРАЇНИ», приурочений до Міжнародного дня ґрунтів (World Soil Day). У 2020 році участь у конкурсі прийняло понад 6 тисяч юних дослідників, які отримали нові знання і компетенції з цього напряму, виклавши свої тлумачення та ставлення до проблеми збереження ґрунтів України.

До участі у конкурсі запрошуються учні навчальних закладів України, віком до 18 років.

Конкурс проводиться у таких вікових групах:

7 – 10 років;
11 – 14 років;
15 – 18 років.

та номінаціях:

Графіка
Ґрунтове життя
Деградація
Креативний підхід
Плакат

Малюнки (винятково індивідуальні творчі роботи) можуть бути виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон, полотно тощо) і в довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо).

Учасник конкурсу надсилає ВІДСКАНОВАНУ РОБОТУ У ФОРМАТІ JPEG, разом із заявкою у форматі word на електронну адресу konkurs.grunt@gmail.com (обов’язково зазначити тему – «Конкурс малюнків»).

Прохання до батьків та педагогів звернути увагу на правильність оформлення конкурсної роботи. При недотриманні вимог конкурсу робота не розглядається.

Положення про щорічний конкурс за посиланням: http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Положення.pdf

Контактна особа:

Романова Світлана Адольфівна – (044) 356-53-21, romanowa@iogu.gov.ua.

Ґрунтові обстеження земель

Грунтові обстеження

Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою проводяться з метою отримання інформації про якісний стан земель, а також для виявлення земель, що зазнають впливу водної та вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та хімічного забруднення, інших негативних явищ.

Отримана в процесі обстежень інформація використовується для:

а) проведення агроекологічної оцінки земель;

б) розробки прогнозів і програм використання та охорони земель, схем і проектів землеустрою;

в) ведення обліку про якісний стан земель;

г) ведення моніторингу земель;

ґ) прийняття органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування рішень про рекультивацію та консервацію земель, введення обмежень у використанні земель, відновлення, збереження та підвищення родючості ґрунтів, покращення природних ландшафтів тощо;

д) розробки заходів із землеустрою щодо організації раціонального використання та охорони земель;

е) обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

Фахівці ДУ «Держгрунтохорона» мають неабиякий досвід в даному напрямку діяльності та завжди охоче проконсультують з даних питань. 

Для того щоб отримати консультацію та додаткову інформацію, а також щоб дізнатися вартість робіт можна звернутися за наступним телефоном:

Тел.: (044) 356-53-21

e-mail: info@iogu.gov.ua

м. Київ, провулок Бабушкіна, 3.

ДУ «Держґрунтохорона» оголошує про початок Конкурсу студентських есе

ДУ «Держґрунтохорона» оголошує про початок Конкурсу студентських есе

Уже декілька років поспіль державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» привертає увагу дітей до ґрунту та збереження його родючості шляхом проведення конкурсу дитячого малюнку «ЗБЕРЕЖІМО ҐРУНТИ РІДНОЇ УКРАЇНИ». 2020 року участь у конкурсі прийняло понад 6 тисяч юних дослідників, які отримали нові знання і компетенції з цього напряму, виклавши свої тлумачення та ставлення до проблеми збереження ґрунтів України. 2021 року конкурс виходить за межі дитячого і розпочинає новий етап — долучення студентства, яке завжди вважалося найпрогресивнішим прошарком суспільства.

Конкурс студентських есе «ЗБЕРЕЖІМО ҐРУНТИ РІДНОЇ УКРАЇНИ» приурочено до Міжнародного дня ґрунтів (World Soil Day) та проводиться державною установою «Інститут охорони ґрунтів України».

Роботи приймаються з 24 листопада по 24 грудня 2021 року включно.

Учасник Конкурсу разом із заявкою надсилає оригінал своєї роботи на електронну адресу ese.grunt@gmail.com (обов’язково зазначити тему — «Прізвище Есе»).

 

Положення про конкурс за посиланням: http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Положення-есе.pdf

 

Контактна особа:
Романова Світлана Адольфівна – (044) 356-53-21, romanowa@iogu.gov.ua.

Послуги щодо розробки проектів землеустрою

Родючі грунти є великою цінністю для нашої країни. Охорона родючості ґрунтів є логічним продовженням політики держави у земельних правовідносинах, яка чітко визначена в конституційних положеннях, що основним багатством нашої держави є земля, щодо якої діє режим особливої охорони. Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи для зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого шару замовляють робочий проект. Зняття, перенесення та збереження родючого шару ґрунту здійснюється згідно з встановленими нормативами та відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту. Фахівці ДУ «Держгрунтохорона» мають неабиякий досвід в даному напрямку діяльності та завжди охоче проконсультують з даних питань. Послуга щодо розробки проекту землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту надається по всій Україні, незалежно від місцезнаходження земельної ділянки.

Контакти для співпраці:

Тел.: (044) 356-53-21

e-mail: info@iogu.gov.ua

м. Київ, провулок Бабушкіна, 3.

Колектив установи приймає вітання з Днем працівників сільського господарства

Колектив державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» приймає вітання з Днем працівників сільського господарства.

Фахівці ДУ «Держгрунтохорона» надають послуги з розробки проекту землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту

Родючі ґрунти є великою цінністю для нашої країни.
 
Охорона родючості ґрунтів є логічним продовженням політики держави у земельних правовідносинах, яка чітко визначена в конституційних положеннях, що основним багатством нашої держави є земля, щодо якої діє режим особливої охорони.
 
Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи для зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого шару замовляють робочий проект.
 
Зняття, перенесення та збереження родючого шару ґрунту здійснюється згідно з встановленими нормативами та відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту.
 
Фахівці ДУ «Держгрунтохорона» мають неабиякий досвід в даному напрямку діяльності та завжди охоче проконсультують з даних питань. Послуга щодо розробки проекту землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту надається по всій Україні, незалежно від місцезнаходження земельної ділянки.
 
Контакти для співпраці:
+380443565325
м. Київ, провулок Бабушкіна, 3.

23 грудня відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція “Родючість ґрунтів України: стан, тенденції і прогноз”

Шановні колеги!

23 грудня 2021 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Родючість ґрунтів України: стан, тенденції і прогноз».

Місце проведення конференції:
ZOOM

До друку приймаються тези виступу (електронний та паперовий варіанти).

Подання тексту тез до 14 грудня 2020 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника наукових праць «Охорона ґрунтів».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Мова — українська.

Обсяг — до 2 сторінок (4 тисячі знаків).

Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури Times New Roman, розмір 14 друкарських пунктів, міжрядковий інтервал — 1,5, відступ на початку абзацу 1 сантиметр.

Матеріали можуть містити одну таблицю або рисунок, назви яких розміщують: над таблицею і під рисунком світлим шрифтом розміром 14 друкарських пунктів, міжрядковий інтервал — 1.

Наповнення таблиці виконується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів, міжрядковий інтервал — 1.

Таблиці повинні бути виконані в Excel або Word без заливання; формули — у редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, повинні бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.

Скорочення, умовні знаки, позначення, список посилань — відповідно до стандартів.

Для оригінала-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 сантиметра.

Порядок розміщення матеріалу:

перший рядок — вказати УДК і вирівняти за лівим краєм без відступу — прямий напівжирний шрифт;

наступний рядок по центру — назва тез ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ прямим напівжирним шрифтом;

наступний рядок — інформація про автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, в якій працює автор, електронна адреса (шрифт — курсив);

основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання — по всій ширині.

Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, оргкомітет не прийматиме.

Збірник планується опублікувати після проведення конференції.

.

КОНТАКТНА ОСОБА:

 Романова Світлана Адольфівна,
учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»
Телефон: (044) 356-53-21
E-mail: romanowa@iogu.gov.ua

Детальна інформація